Hvad er et projekt?

I projekthæftet.dk bruger jeg ordet projekt om tiltag, der fremmer et bestemt mål.


Disse tiltag er afgrænset af tid og gennemløber 7 faser. Nogle projekter afsluttes helt, når de er gennemført, andre afføder nye projekter, og endnu andre bliver til driftsopgaver.

• En fejring af havnens 100 års jubilæum vil typisk være et projekt, som afsluttes helt.

• Et fremtidsværksted vil kun være vellykket, hvis det afføder nye projekter.

• Når en landsby vil bygge et fritidshus med multisal, starter projektet med ideen og slutter med indvielsen. Derefter er huset ikke længere et projekt, men en driftsopgave.

Et projekt gennemløber 7 faser. Nogle af faserne foregår sideløbende, og der kan være forskellig vægt på de forskellige faser afhængig af, hvilken type projekt, man laver. Men det er vigtigt at være opmærksom på alle 7 faser, når man vil styre sit projekt.

De 7 faser er:

1. Idéudvikling – 2. Organisering – 3. Projektet på skrift – 4. Fundraising – 5. Realisering – 6. Forankring – 7. Evaluering