FASE 1: IDEUDVIKLING

Ideen til et projekt kan have forskellige udgangspunkter. Nogle projekter opstår pludseligt som en nødvendighed – f.eks. en redningsplan for den lokale købmand. Andre opstår ved et oplevet behov – f.eks. bygning af en legeplads eller trafikregulering. Endnu andre opstår som næste naturlige led i en overordnet strategi.


Det er vigtigt at fastlægge formålet med projektet, ellers risikerer man, at projektet tager for store drejninger undervejs og mister sit fokus. Det fører let til uenighed og splittelse i projektgruppen.
Det er også vigtigt at lave en brainstorm – man nedskriver alle tanker og ideer til opfyldelse af formålet i en åben snak, hvor ingen idé må afvises. Efter brainstormen, udvælges de ideer, man vil arbejde videre med. Ved udvælgelsen kigger man på, hvilke ideer, der vil have den største effekt på formålet, men man skal også huske, at ideerne skal være sjove at gennemføre.

Nu har man fastlagt projektets retning – man skal ikke lægge sig alt for fast på konkrete løsninger på dette tidspunkt – det begrænser for meget. Det er f.eks. alt for tidligt at tegne ruminddelinger på en skitse af et byggeprojekt. Det er også for tidligt at fastlægge projektets økonomi.