FASE 2: ORGANISERING – SAMARBEJDSPARTNERE

Når I har fundet en god og bevidst formulering af jeres projektidé, skal I finde de rigtige samarbejdspartnere.

Alle projekter har gavn af at få inspiration fra flere sider, og de fleste projekter er helt afhængige at, at man har fået sat det rigtige hold og skaffet den rigtige opbakning.
Når I inviterer samarbejdspartnere ind i jeres projekt, skal I på forhånd gøre jer bevidst, hvilken indflydelse samarbejdspartnerne skal have. Hvis I skal have gavn af samarbejdspartnerne, er det også nødvendigt at give dem medindflydelse – ellers får de ikke det rigtige engagement i projektet, og I får ikke udbytte af deres erfaringer eller kontakter. Derfor er det meget vigtigt, at I ikke har lavet projektbeskrivelsen alt for færdig, før I søger samarbejdspartnere. Hvis I f.eks. laver et socialt projekt med gymnastik for overvægtige børn, er det helt nødvendigt at have de rigtige fagfolk på banen, men det er lige så vigtigt at sikre, at I kan nå målgruppen for jeres projekt.
Folkene bag Sinding-Ørre Midtpunkt valgte meget tidligt helt bevidst Herning Kommune som samarbejdspartner. Det fik meget stor betydning for det gode resultat – bl.a. fordi et tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden var betinget af kommunal opbakning, og for at sikre den efterfølgende drift.