Organisering – Projektorganisation

Det er ikke ligegyldigt, hvordan I organiserer og administrerer jeres projekt. Ofte er projektmagere så fokuseret på projektideen, at de glemmer at styre processen. For at styre processen er det vigtigt, at alle parter kender deres rolle – ellers risikerer man for mange ”høvdinge” eller endnu værre for mange ”kokke”.

Det er ofte en god idé med en styregruppe. Sådan en gruppe skal kunne træffe hurtige beslutninger og formidle dem til alle projektets parter. Det er også styregruppens opgave at holde fast i projektets formål. Hvis projektet er et samarbejde mellem flere parter, er det vigtigt, at alle parter føler sig repræsenteret i styregruppen – ellers taber man engagement.
Ved store projekter er det en god idé at oprette underudvalg til at løse delopgaver. Men det er meget væsentligt, at disse grupper holder styregruppen orienteret, så der ikke opstår uenighed mellem underudvalgene.
I Bøvlingbjerg oprettede man efter et fremtidsværksted en koordineringsgruppe og 5 grupper, som hver for sig beskæftigede sig med forskellige områder af landsbyens udvikling. På denne måde skabte man en stor fællesskabsfølelse, uden at grupperne ”snublede over hinandens ben”.