Tjekliste – Organisering – Projektorganisation

Opret en styregruppe af centrale og engagerede samarbejdspartnere.
Opdel jeres projekt i naturlige delprojekter.
Opret underudvalg til løsning af hvert delprojekt.
Sørg for, at projektorganisationen er synlig for alle – underudvalg refererer til styregruppen.

Sørg for, at jeres organisering lever op til bevillingsgiveres krav (f.eks. om offentlig deltagelse).

Sørg for, at jeres organisering afspejler projektets parter.

Hvis I laver et omfattende projekt, kan det være gavnligt at stifte en ny forening til at drive projektet. Indkald ikke til stiftende generalforsamling uden at have formands- og kassererkandidater.