Tjekliste: Organisering – Samarbejdspartnere

Skriv mulige samarbejdspartnere op på en liste ved hjælp af følgende spørgsmål:
• Hvem har personlig interesse i projektet?
• Hvem har politisk interesse i projektet?
• Hvem har kontakter, som kan fremme projektet?
• Hvem har bred folkelig opbakning generelt?
• Hvem har viden om projektets indhold?
Kig på listen og sammensæt den bedst tænkelige projektstyregruppe.
Gør jer bevidst, hvilke opgaver de forskellige samarbejdspartnere kan løse.
Hvis I ikke selv har den brede folkelige opbakning, skal I først skaffe én som har.
Kontakt derefter de andre og præsentér ideen – hver gang I har en samarbejdspartnere mere med, bliver jeres projekt mere interessant for de næste samarbejdspartnere.

Pas på med at inddrage politikere og folk, der arbejder med uddeling af fondsmidler, for tidligt og for tæt – de kan blive inhabile i bevillingssager.