FASE 3: PROJEKTET PÅ SKRIFT

Der skal skrives en projektbeskrivelse.

En projektbeskrivelse skal give så klart et billede at projektet som muligt. Projektbeskrivelsen skal være en rettesnor, som alle parter kan følge, når de arbejder med projektet.

Det er værd at bruge tid på at lave en grundig projektbeskrivelse – og det er en god idé at lade alle samarbejdspartnere få mulighed for at få indflydelse på beskrivelsen. Det giver engagement og fællesskabsfølelse – det er sværere at løbe fra noget, man selv har været med til at bestemme. Omvendt skal I også som initiativtagere hele tiden være opmærksomme på, om projektet udvikler sig i en retning, I ikke kan være med til.

Det kan være både nødvendigt og givende at ændre i projektbeskrivelsen undervejs.
Under planlægningen af Midtpunktet Thyholm, stod det på et tidspunkt klart, at skytteforeningen ikke ville være med – derfor var det ikke længere aktuelt at finde plads til en skydebane i byggeriet, og dermed var der en begrænsning mindre for arkitekten.
Måske skal projektbeskrivelsen også redigeres i forbindelse med fundraisingen – se Fase 4 – Fundraising