Tjekliste – Projektet på skrift – Projektbeskrivelse

En god og fyldestgørende projektbeskrivelse indeholder som minimum følgende:

1. Baggrund for projektet – hvad er situationen før projektet laves – hvorfor er projektet vigtigt?
2. Formål – hvad ønsker I at opnå med projektet?
– hvem har gavn af projektet (målgruppen)?
3. Aktiviteter og delmål – hvilke aktiviteter iværksætter I for at opfylde formålet?
– hvilke delmål fører til opfyldelse af formålet?
4. Deltagere – hvem deltager i projektet og hvordan?
– beskriv gerne jeres projektorganisation.
5. Tidsplan – lav en detaljeret tidsplan
6. Budget og finansiering – lav så detaljeret et budget som muligt
– lav en detaljeret liste over, hvor pengene skal komme fra
Desuden kan det være en god idé at lave en informationsplan – hvordan hører omgivelserne om projektet – Internet, presse m.v.?
Tegninger, skitser, tilbud, foreningens vedtægter, bevillingsskrivelser lægges som bilag.