Tjekliste – Projektet på skrift – Informationsplan

Før realiseringen:
Hvem har brug for viden? Pressen, samarbejdspartnere, målgruppen, lokalbefolkningen, andre?
Hvad har de brug for at vide? – projektets status, fremdriften i fundraisingen, hvem er med, andet?
Hvilke medier er bedst egnet? Mund til øre, post, e-mail, telefon, pressemeddelelser, annoncer?

Mens projektet ”kører”:
Hvem har brug for viden? Pressen, samarbejdspartnere, målgruppen, lokalbefolkningen, andre?
Hvad har de brug for at vide? Steder, tider, priser, aktiviteter, kontakter, andet?
Hvilke medier er bedst egnet? Mund til øre, post, e-mail, telefon, pressemeddelelser, annoncer?
Efter projektets afslutning:
Hvem har brug for viden? Pressen, samarbejdspartnere, målgruppen, lokalbefolkningen, andre?
Hvad har de brug for at vide? Steder, tider, priser, aktiviteter, kontakter, andet?
Hvilke medier er bedst egnet? Mund til øre, post, e-mail, telefon, pressemeddelelser, annoncer?

Lav evt. en ”pixi-udgave” af projektbeskrivelsen – en A5-folder med hovedpunkter, illustrationer og kontaktoplysninger.