FASE 4 – FUNDRAISING

Med en god projektbeskrivelse i hånden, er I klar til at tage hul på fundraisingen – at rejse pengene til at gennemføre jeres projekt. Myten siger, at der er et væld af fonde, som bare venter på at blive tømt – sandheden er, at I kun finder penge til jeres projekt ved systematisk arbejde.

Start med at tænke igennem, om I selv har nogle penge at skyde i projektet. Hvis I overfor tilskudsgivere kan vise, at I selv bruger penge, virker I mere seriøse. Hvis I overhovedet ikke har mulighed for at bruge egne midler, må I synliggøre, at I lægger arbejdskraft i projektet.
Når I søger penge – uanset om det er privat, hos kommunen, hos fonde eller andre steder, skal I forsøge at se jeres projekt med tilskudsgiverens øjne og spørge: ”Hvorfor skulle vi dog støtte dette projekt?”
De, som opretter en fond eller pulje, har altid et formål, som de ønsker at fremme. I hver eneste ansøgning skal I vise, hvordan netop jeres projekt fremmer netop denne fonds eller puljes formål.
Derfor er det spild af tid og papir blot at sende sin projektbeskrivelse til samtlige puljer og fonde.
Puljer og fonde er beregnet til at gøre en forskel. Derfor giver det ikke mening at søge f.eks. 5000 kr. i en lille privat fond til et projekt til 5 mio. De 5000 kr. vil jo ikke gøre nogen betydende forskel i projektet, og derfor vil fonden kunne bruge sine midler bedre til andre projekter.