Fundraising – Ansøgningens udformning

Når jeres fundraisingplan er færdig, skal I til at udforme de endelige ansøgninger. Her er det meget vigtigt, at I kigger grundigt på de krav, der stilles fra den enkelte fond eller pulje.


I skal nidkært og pertentligt sørge for at leve op til alle formelle krav. Det er for ærgerligt at få afvist en ansøgning på en uheldig fodfejl. Også her er telefonen et godt værktøj – hvis I er i tvivl om, hvordan et ansøgningsskema skal udfyldes, så kontakt fonden eller puljen.
I nogle tilfælde er det helt fint at sende jeres projektbeskrivelse sammen med et følgebrev. Andre gange må I lave jeres projektbeskrivelse om. Måske skal I ligefrem ændre jeres formålsbeskrivelse, så den passer bedre med den enkelte fonds formål, og måske skal I bøje nogle af aktiviteterne lidt i en bestemt retning. Men husk: Hvis man bøjer en pind for meget – så knækker den!
Følgebrevet skal beskrive præcist, hvor mange penge, I søger og præcist, hvad de skal bruges til. I nogle tilfælde vil I vælge at søge støtte til hele jeres projekt – i andre tilfælde kun til konkrete delprojekter.
Ansøgninger til sponsorer (se Fundraising – Sponsorater) virker bedst ved personlig henvendelse. Det kan her være en fordel at have en ”pixi-udgave” af projektbeskrivelsen. (Se Tjekliste – Projektet på skrift – Informationsplan).