Fundraising – Bevilling fra interesseorganisationer eller offentlige myndigheder

I enkelte tilfælde kan interesseorganisationer støtte projekter, som styrker organisationernes formål. F.eks. har DGI undertiden ydet rente- og afdragsfri lån til idrætsredskaber. Fra fase 2 (organisering – samarbejdspartnere) ved I jo allerede, hvem der kunne tænkes at være interesserede i jeres projekt. Spørg jeres kontaktpersoner her, om deres organisationer har mulighed for at støtte lokale projekter.

Hvis andre offentlige myndigheder end kommunen skal støtte, skal jeres projekt enten have regional eller national betydning, eller I skal ramme formålet for én af de regionale eller statslige puljer – se Tjekliste – Fundraising – Statens puljer og EU.
Lokale projektmagere har – i deres ”guldfeber” – ofte tendens til at overvurdere deres projekters regionale betydning. Hvis I ikke kan se, hvordan borgere i jeres landsby ville få glæde af et tilsvarende projekt 25 km væk – så har jeres projekt sikkert ikke regional betydning. Hvis I går efter de statslige puljer, skal jeres projekt ofte være nyskabende og kunne tjene som model for andre senere projekter.
Nationale og regionale puljer bruger ofte ansøgningsskemaer (se tjekliste – Fundraising – Private fonde), som skal følges.
Hvis I vurderer, at jeres projekt ikke blot er lokalt, kan I henvende jeres ansøgning direkte til de regionale myndigheder eller til den relevante minister.