Fundraising – Kommunal bevilling

Mange landsbyer betragter kommunen som en modstander – alene fordi rådhuset ligger i hovedbyen. Det er meget vigtigt, at I holder eventuelle konfliktsager med jeres kommune adskilt fra jeres bevillingssag.

Der er forskellige veje til at få en kommunal bevilling, men det er altid en god idé at sikre sig opbakning både i forvaltningen og politisk. Forvaltningen kan ikke selv bevilge penge, men anbefaler ofte en bestemt holdning til projektet, og ofte følger politikerne den holdning. Derfor er det en god strategi at tale med forvaltningen om, hvad der rent praktisk kan lade sig gøre – og give dem indflydelse. Når I så har sikret jer bred politisk opbakning, skal I sørge for, at forvaltningen ved dette – så er det vanskeligere for dem at anbefale et afslag.
I praksis skaffer I kommunale bevillinger ved at skrive et brev til kommunalbestyrelsen, hvor I beder om et bestemt beløb til et præcist beskrevet projekt. I må så have forståelse for, at et politisk system tager en vis tid om at arbejde, og I kan blive bedt om at uddybe og ændre jeres projektbeskrivelse i flere omgange.
I skal være indstillet på at indgå i forhandlinger med kommunen – politikerne skal kunne være stolte over at deltage i jeres projekt.