Fundraising – Pengebegreber m.v.

I jeres søgen efter midler til jeres projekt vil I opleve, at nogle tilskudsgivere er interesserede i at vide, hvor de andre penge til projektet kommer fra.

Penge, som I selv har tilvejebragt f.eks. ved husstandsindsamling – se Fundraising – Husstandsindsamling
kaldes måske for egenfinansiering eller medfinansiering. I nogle tilfælde kan egenfinansieringen udgøres af frivillige arbejdstimer – i andre tilfælde er dette udelukket. Der er ikke alment gyldige definitioner på disse begreber og deres anvendelse, så det er vigtigt, at I spørger jer for i det enkelte tilfælde.
Nogle puljer giver kun til offentlige myndigheder – andre giver ikke til offentlige myndigheder – måske skal I organisere jeres projekt, så dele af det kan søges af kommunen eller en kommunal institution, mens andre dele søges af foreninger – se Projekter med mange medvirkende.
Nogle EU-ordninger kan kun søges af ”offentligt lignende” organisationer. Det er f.eks. selvejende institutioner, men her er det vigtigt, at det af vedtægten fremgår, at der aldrig (heller ikke ved opløsning) kan trækkes penge ud til private.
Nogle EU-ordninger kræver offentlig medfinansiering. I disse tilfælde skal pengene komme direkte fra en offentlig myndighed til projektet via en bevillingsskrivelse.