Fundraising – Pengetyper

Penge er ikke bare penge.

Nogle projekter trives bedst hvis de, som skyder penge i projektet, kan betragte det som en investering. Det gælder især kommercielle projekter, men også projekter, hvor der er behov for en vis blivende egenkapital. I en delebilklub giver medlemmerne f.eks. et indskud, som udgør foreningens grundkapital.
Andre projekter er ikke beregnet til at give overskud og har derfor brug for tilskud. Det kan især gælde almennyttige projekter – altså projekter, som gavner den brede befolkning eller en udsat gruppe.
Projekter, som efterfølgende overgår til daglig drift (som f.eks. større byggeprojekter), kan måske bruge lån som en del af deres finansiering. Renterne og afdragene skal da indregnes i driftsbudgettet.
I kulturelle projekter, hvor der regnes med en vis billetindtægt, kan man ofte nøjes med en underskudsgaranti. Underskudsgarantien fungerer således, at hvis projektet løber rundt eller giver overskud, slipper tilskudsgiver med skrækken, mens pengene kommer til udbetaling ved underskud. Det kan ofte være lettere at få en underskudsgaranti end et egentligt tilskud.
Mange projekter vil være skruet sådan sammen, at man har brug for flere forskellige pengetyper.