Fundraising – Personlige indskud

Hvis enkeltpersoner skal skyde penge i et projekt, skal de først være motiverede for det. De skal kunne se projektet i sammenhæng med deres personlige interesser.

Måske er I som projektmagere så grebet af jeres projekt, at I gerne selv vil bruge personlige midler på det – det er selvfølgelig helt i orden, men I kan ikke umiddelbart forvente, at andre vil skyde penge i det uden først at blive motiveret.

En motivationsfaktor kan være muligheden for profit. Hvis projektet f.eks. drejer sig om at hjælpe med generationsskifte i den lokale købmandsforretning ved at stille risikovillig kapital til rådighed for en ny købmand, kan man skrue et projekt sammen, hvor personlige indskud forrentes.

En anden motivationsfaktor kan være lokalt engagement. På Thyholm etablerede man en investeringsforening, som byggede et hus, der efterfølgende blev sat til salg. Mange enkeltpersoner og enkelte virksomheder købte aktier á 1000 kr. i projektet, selvom aktieselskabets vedtægt meget tydeligt sagde, at der ikke kunne udbetales udbytte – pengene ville være ”spildt” for altid.