Fundraising – Private fonde

Fundraising – private fonde

Der findes rigtig mange private fonde, og de støtter rigtig mange forskellige formål. I jeres søgen efter private fonde er det vigtigt, at I får udvalgt de relevante.

Der findes bøger med fortegnelser over private fonde, og på internettet findes også forskellige mere eller mindre komplette databaser. Nogle af dem er gratis at bruge andre koster penge.
Nogle fondsbestyrelser er meget aktive og holder jævnlige møder, mens andre måske holder et enkelt møde om året.
Nogle fondsbestyrelser opsætter årligt bestemte indsatsområder, som de prioriterer. Det er ikke sikkert, at disse indsatsområder fremgår af bøger eller internetdatabaser. Derfor er det også her vigtigt at kontakte den enkelte fond for at finde ud af, om det er relevant at sende en ansøgning.
Det er også en god idé at skaffe sig viden om, hvilke projekttyper fonden plejer at støtte, samt hvilke udgifttyper fonden accepterer.
Det giver jo ingen mening at spilde tid, papir og porto på at søge tilskud til et idrætsanlæg hos en fond, som kun støtter forskning i krop og bevægelse og kun accepterer udgifter til forskerhonorar – selvom man sagtens kan tænke sit projekt ind under fondens formål.