Fundraising – Statens puljer og EU

Staten og EU opretter og nedlægger løbende forskellige puljer og støtteordninger, og det er næsten en håbløs opgave både at skaffe og bevare et overblik over dem.

Derfor er det nødvendigt at turde spørge.
En ordning, som I kendte for fem år siden, kan i dag hedde noget andet eller fungere helt anderledes. Det er vigtigt at være opmærksom på, at adgang til offentlige midler – herunder statens og EUs – ikke er en rettighed. Derfor kan I ikke regne med at få tildelt midler, alene fordi jeres projekt ligner et andet projekt, som har fået.
Man kan finde mange oplysninger på internettet, men disse oplysninger kan også meget let være forældede eller upræcise. I kan sikre jer mod forældede oplysninger ved at ringe til den embedsmand, som administrerer den ordning, I vil søge. Her kan I danne jer et indtryk af ordningens centrale begreber, og af hvor mange penge, det er realistisk at søge.
Mange EU-ordninger administreres nationalt eller regionalt. På EU-kommissionens hjemmeside kan I danne jer et overblik over tilskudsordningerne, men de vigtigste oplysninger er kontaktoplysningerne. Det er ærgerligt at spilde tid på at søge en ordning, som er tom.
EU-midler skal næsten altid medfinansieres af danske offentlige midler.