Tjekliste – Fundraising – Ansøgningens udformning

Brug ansøgningsskema, hvis det findes!
Læs alle krav og betingelser grundigt – og sørg for at leve op til dem.
Sørg for at demonstrere, at I er i stand til at gennemføre projektet.

Følgebrevets indhold:
- Fondens/puljens navn og adresse
- Sted og dato
- Overskrift: X-forening søger Y kr. til Z formål
- Kort beskrivelse:
o Hvem er I? (foreningens formål)
o Projektet i 1-2 sætninger.
o Hvordan underbygger projektet fondens formål?
o Derfor søger vi Y kr. til Z formål.
- Venlig hilsen navn, forening, adresse, telefonnr., e-mailadresse, foreningens hjemmeside