Tjekliste – Fundraising – Husstandsindsamling

Er jeres projekt almennyttigt? – gavner det lokalsamfundet som helhed?

- Sæt det rigtige hold af indsamlere. Søg indsamlere blandt folk, som har befolkningens tillid. Hvis I er to landsbyer i et fælles projekt, giver indsamlingen det bedste resultat, hvis indsamlerne samler ind i deres egen landsby.
- Undersøg mulighederne for skattefradrag. Måske skal det foregå gennem en landsorganisation for at det kan lade sig gøre – men det er som oftest også muligt.
- Lav et indsamlingsmateriale – f.eks. en ”pixi-udgave” af projektbeskrivelsen, se tjekliste -Projektet på skrift – Informationsplan, så folk kort og præcist kan se, hvad de støtter.
- Det er ikke nok at sende breve ud – det giver intet resultat – den eneste rigtige måde at lave husstandsindsamling på er ved personlig kontakt – via dørklokken.
- Giv borgerne mulighed for at følge med i indsamlingens resultat.
- Lad borgerne kende indsamlingens mål – hvis man tror, målet er 10.000 kr., giver man måske 100 kr., men hvis målet er 1 mio. kr., er det usandsynligt, at nogen giver mindre end 1000 kr.
- Det kan være en god idé at starte med at indsamle tilsagn, og først senere hente pengene. Det gælder især, hvis man ikke er helt sikker på, at projektet kan realiseres.