Tjekliste – Fundraising – Kommunal bevilling

Har jeres projekt kommunal interesse – vedrører det ét af de områder, som kommunen almindeligvis beskæftiger sig med?

Tag kontakt til chefen for den afdeling eller forvaltning i kommunen, som beskæftiger sig med de formål, som jeres projekt søger at opfylde.
Kend jeres lokalpolitikere – hvem af dem interesserer sig normalt for jeres projekts interessefelt? Kontakt dem – invitér dem gerne ud og se jeres projekt på ”gerningsstedet”. Giv dem lidt indflydelse, så de føler sig velkomne i idéudviklingen – det er sværere at afvise et projekt, hvor ens egne formuleringer indgår i projektbeskrivelsen.
Find ud af, hvordan jeres projekt harmonerer med kommunens politik på området – hvis den findes.
Ret den endelige ansøgning til kommunalbestyrelsen eller økonomiudvalget, med mindre I klart får anden besked hos kommunen.
Søger I små underskudsgarantier til kulturelle arrangementer, bør I rette henvendelsen til kulturchefen, som måske har en konto til rådighed.
Hav masser af tålmodighed – måske mødes det relevante udvalg kun én gang om måneden.