Tjekliste – Fundraising – Pengebegreber m.v.

Hvem af projektets parter er offentlige myndigheder eller institutioner?
Hvem af projektets parter er almennyttige foreninger eller selvejende institutioner?

Tjek foreningens/institutionens vedtægter:
- er der offentlig repræsentation i bestyrelsen?
- kan der i den daglige drift trækkes midler ud til private?
- kan der ved foreningens/institutionens opløsning trækkes midler ud til private?
Hvem af projektets parter er privatpersoner eller privatejede virksomheder?
Tjek jeres finansieringsplan:
- hvor mange af jeres midler er offentlige midler?
- hvor mange af jeres midler er private midler?
- hvor mange af jeres midler er værdisat frivilligt arbejde?

Forsøg ikke at skjule tilskud som egne midler – det kan medføre krav om tilbagebetaling.
Sørg altid for, at jeres økonomi tåler mere åbenhed, end der kræves fra bevillingsgivernes side.
Sørg altid for at have en form for ekstern revision – også selvom det måske koster penge.