Tjekliste – Fundraising – private fonde

Lån bøger med oversigter over fonde på biblioteket.
Søg efter fonde på internettet.

Se jeres projekt fra fondens synspunkt – hvorfor skal de støtte netop jeres projekt?
Sørg for, at det, I søger, er relevant for fonden.
Hvis jeres projekt er meget stort, og fonden støtter meget konkrete ting, søg da kun til den relevante del af projektet.
Tjek, hvor mange penge fonden har givet til andre projekter – læg jeres ansøgning i det samme lag.
Vær sikker på, om der anvendes ansøgningsskema, og om der gælder bestemte frister (nogle fonde kasserer også ansøgninger, som modtages for tidligt).
Indføj de private fonde i skemaet med offentlige ordninger (se Tjekliste – Fundraising – Statens puljer og EU ) – Dette skema er nu jeres fundraisingplan (se Tjekliste Fundraising)
Brug telefonen på samme måde som ved offentlige ordninger (se Tjekliste – Statens puljer og EU ), men respektér, hvis der ikke er tid til at tale med jer – man har ikke krav på svar fra private fonde.