Tjekliste – Fundraising – Statens puljer og EU

Internettet er jeres ven! – Søg på ministeriernes og EU-kommissionens hjemmesider, og søg på avancerede søgemaskiner. Det tager lang tid, og I kommer til at sortere meget fra.

Gode søgeord: Fond, midler, pulje, tilskud. Husk at tjekke, hvordan søgefunktionen fungerer.
Lav en liste over mulige ordninger ud fra jeres søgning på Internettet – f.eks.:

Ordning: Landdistriktspuljen
Beskrivelse: Udviklingsprojekter i landdistrikterne – helst ikke anlægsudgifter
Pengetype: Tilskud
Kontakt: www.im.dk, husk ansøgningsskema!
Frist: Ultimo oktober
Beløb: 100.000 kr.

Telefonen er jeres ven! – Ring til ministerier, direktorater, styrelser osv. – de fleste embedsmænd vil gerne hjælpe – og de, der ikke vil, afviser for det meste pænt. Vær ærlig, men ikke for konkret om jeres projekt – nogle embedsmænd er opdraget til at lede efter mulige afslagspunkter. Spørg gerne, hvor I finder noget på skrift.