Tjekliste – Fundraising – Pengetyper

Er jeres projekt – eller dele af jeres projekt – egnet til at give overskud til eventuelle investorer, andelshavere eller lign.?

Er jeres projekt – eller dele af jeres projekt – almennyttigt? Er det rimeligt at forvente, at nogen vil yde et tilskud til projektet uden at få andet tilbage end glæden over, at projektet er gennemført.

Overgår jeres projekt til daglig drift efter projektets afslutning? – Viser driftsbudgettet et overskud, der kan bruges til renter og afdrag? – Vær her ekstra opmærksom på konsekvenserne, hvis jeres driftsbudget viser sig ikke at holde.

Er jeres projektøkonomi baseret på entreindtægter el.lign.? Kan I ikke finde sponsorer, som vil yde direkte tilskud? Måske kan I få sponsorer eller kommunen til at yde underskudsgaranti, så jeres forening ikke selv skal bære tabet.