Tjekliste – Fundraising

Vigtigt: begynd ikke realiseringen, før I har rejst pengene – det kan i sig selv betyde afslag.

Hvilken type penge har I brug for – Indskud, tilskud, lån eller underskudsgaranti? – se Fundraising – Pengetyper
Hvordan vil I forsøge at rejse pengene?
• Personlige indskud? – se Fundraising Personlige indskud
• Husstandsindsamling? – se Fundraising – Husstandsindsaming
• Sponsorater? – se Fundraising – Sponsorater
• Pengeskabende aktiviteter? – se Fundraising – Pengeskabende aktiviteter
• Kommunal bevilling? – se Fundraising – Kommunal bevilling
• Bevilling fra interesseorganisationer eller offentlige myndigheder? – se Fundraising – Bevilling fra interesseorganisationer eller andre offentlige myndigheder
• Statens puljer og EU? – se Fundraising – Statens puljer og EU
• Private fonde? – se Fundraising – Private fonde
Lav til eget brug en fundraisingplan, hvor I skriver præcist, hvor mange penge, I vil forsøge at skaffe hvor. Fundraisingplanen vil vise et langt højere beløb end budgettet – I må jo forvente, at nogle mulige tilskudsgivere giver afslag.