FASE 5 – REALISERING

Når pengene til projektet er sikret, kan projektet realiseres. I kan ikke gå i gang, før I er sikre på, at jeres minimumsbudget (se Projektet på skrift) er opfyldt.

Hvis I vælger at gå i gang før, det fulde budget er opfyldt, skal I sikre jer, at I alligevel kan leve op til de aftaler, I har med de forskellige bevillingsgivere. Husk især på, at deres tilsagn er givet på baggrund af hele projektbeskrivelsen, og at de derfor kan forvente, at hele projektet gennemføres. Hvis I kun gennemfører projektet delvist, eller hvis I ændrer i aktiviteterne, skal I sikre jer alle bevillingsgiveres accept. Det er oftest meget nemt at få, hvis der er en god grund, og hvis I stadig opfylder fondens formål og betingelser.
Når I sætter aktiviteterne i gang, er det vigtigt, at I stadig husker det samlede projekts formål. I får det bedste udbytte, hvis de enkelte aktiviteter støtter hinanden. Hvis man ved en havnefest laver en bod med gratis smagsprøver, kan den let komme til at udkonkurrere madteltet, hvis portionerne er for store. Hvis man derimod tilbyder hele portioner i madteltet, støtter de to delaktiviteter hinanden: Man får formidlet den lokale madkultur, og man tjener penge på mad.
Sørg for at planlægge aktiviteterne på en måde, så det er sjovt for de frivillige at deltage. Husk at fejre succeserne, husk at rose alle, der gør en indsats, og husk at takke sponsorerne.