Tjekliste – Realisering

Er økonomien tilstrækkeligt sikret?
Er bevillingsgivere taget i ed omkring projektændringer?
Holder jeres tidsplan? – ellers justér den, før I starter.
Sørg for – som minimum – at gennemføre de aktiviteter, I har fået midler til.
Er der frivillige nok til at gennemføre aktiviteterne?

Husk jeres formål.

Husk løbende motivation af de frivillige.
Husk at nævne sponsorerne – gerne flere gange end aftalt og altid, når de er til stede.

Husk at overholde jeres informationsplan – sørg for at varsle pressen i god (men ikke for god) tid før den enkelte aktivitet.

Sørg for løbende økonomikontrol under realiseringen – så der ikke kommer overraskelser.