Tjekliste – Forankring

Hvordan rækker projektet ind i fremtiden?

Hvem tager ansvaret for at bygge videre på det fundament, som projektet har lagt?

Skal der etableres en forening, et selskab eller en anden organisation for at løfte arven fra projektet?

Hvordan skaffes driftsøkonomien?

Hvilken ny viden har projektet givet jer?
Hvordan kan I få gavn af denne viden?

Skal I sætte nye projekter i søen på baggrund af det afsluttede?