FASE 7 – EVALUERING

Når jeres projekt er endeligt afsluttet, er det en god idé at samle op på, hvordan det er gået – I laver en evaluering. Evalueringen er altså både en proces, hvor I som projektgruppe samler op, og den er et stykke papir, som dokumenterer processen.

Nogle bevillingsgivere stiller helt specifikke krav til evalueringen, og dem skal I naturligvis sørge for at leve op til – ellers risikerer I at komme til at betale penge tilbage.

Evalueringen bør laves, så den peger fremad. Det er forholdsvis uinteressant at læse en evaluering, som blot beskriver, hvad der er gennemført og med hvilket resultat. Det er langt mere interessant, hvis man også kan læse, hvad I har lært, og hvordan I vil bruge jeres nye viden i fremtiden.
På den måde får I også selv mere ud af evalueringen, og den kan måske endda bruges som baggrund i en ny projektbeskrivelse.
Man er jo ikke færdig med at lave landdistriktsudvikling, blot fordi et enkelt projekt er afsluttet. Enhver udvikling er jo en fortløbende proces, som skal styres og vedligeholdes.