Tjekliste – Evaluering

Stiller jeres bevillingsgivere krav til jeres skriftlige evaluering – så følg dem!

I en god evalueringsproces kan I f.eks. diskutere og finde fælles svar på følgende spørgsmål:

1. Har I opfyldt projektets formål – delvist, helt, til overmål? – Hvorfor?
2. Har I overholdt projektets tidsplan? – Hvorfor?
3. Har I overholdt projektets budget? – Hvorfor?
4. Har projektet samlet set været en god, mindre god eller dårlig oplevelse? – Hvorfor?
5. Har I opnået noget, som I ikke havde forventet? – Hvad? – Hvorfor?
6. Har projektet ført til udvikling af jeres landdistrikt? – Hvordan? – Hvorfor?
7. Har jeres projekt blivende værdi? – Hvordan? – Hvorfor?
8. Hvad sker der efter afslutningen af jeres projekt? – Hvem gør hvad og hvornår?