OM ANSAT PERSONALE

Hvis I har brug for at ansætte personale til at håndtere jeres projekt, skal I sikre jer, at I lever op til de lovmæssige krav, der stilles til arbejdsgivere. Der findes mange forskellige ansættelsesformer og lige så mange forskellige regelsæt.

Det kan være en god idé at få kommunen eller en lokal virksomhed til at stå for den konkrete ansættelse. På den måde sikrer I, at reglerne overholdes, og dermed sikrer I jer mod overraskelser som f.eks. krav om pension og feriepenge, der ligger ud over jeres finansiering.

Vær omhyggelig, når I ansætter.
Sørg for at vælge en person, som I har tillid til, og som I med rimelighed kan forvente vil blive i projektet helt indtil det er slut.

Sørg for at følge jeres projektleder tæt. Projektlederen har brug for sparring med jer, og I har brug for at vide præcis, hvad der mangler at blive gjort, hvis projektlederen skulle finde på at smutte undervejs.