Projekttyper – Aktivitetsprojekter

Projekter, som munder ud i en aktivitet, har ofte et lidt anderledes forløb end andre projekter. Der er ofte megen forberedelse og en meget kort og intens realiseringsfase. Derfor er det ekstra vigtigt, at I har forberedt jer på, hvad der skal ske efter projektet.

Det er også vigtigt, at I er enige om, hvad der gør projektet til en succes.

Meget store aktivitetsprojekter – f.eks. projekter med mange aktiviteter – kan ofte med fordel løses af mindre projektgrupper, som refererer til en koordineringsgruppe. Et egnsspil kan f.eks. organiseres med selvstyrende teknik-, kostume-, skuespiller-, sminke-, skriver- og mange andre grupper.

Et byjubilæum har måske meget forskelligartede delprojekter, men det er vigtigt at koordinere, så de alle trækker i retning af et fælles mål – nemlig fejring af byen. Hvis I glemmer at koordinere, risikerer I at skabe mere splid end fejring.