Projekttyper – Erhvervs- og investeringsprojekter

Ét af landdistrikternes problemer er tilbagegang i erhvervet. I takt med landbrugets mekanisering og teknologiudvikling, er der blevet færre jobs i landdistrikterne, hvilket også kan have en vis betydning for bosætningen.

Et erhvervsprojekt bør tage udgangspunkt i områdets styrkepositioner, og man bør sikre sig en generel lokal opbakning til projektet, før det sættes i værk.

Mange steder har man gode erfaringer med at stille risikovillig kapital til rådighed for erhvervsdrivende, der vil etablere sig i området. Det kan måske også være med til at muliggøre generationsskifte i den lokale købmandsbutik.

Erhvervsprojekter etableres ofte med private indskud, så man skal ikke gøre sig forestillinger om, at de nødvendigvis er bredt demokratiske.