Projekttyper – Idéudviklingsprojekter

Idéudviklingsprojekter starter ofte med en slags ”uro” eller ”frustration” eller ”bekymring”.

Man har en fornemmelse af, at ”nogen bør gøre noget”, men man ved måske ikke helt, hvilke håndtag man kan gribe i, og man ved måske ikke, om andre deler bekymringen.
Man ser måske nabolandsbyen blomstre, mens ens egen landsby langsomt går i forfald.

Med et idéudviklingsprojekt kan I afklare, hvilke ressourcer der er til stede i netop jeres landsby, og I kan medvirke til at skabe motivation og fælles mål.

Oftest er det en god idé at have en udefrakommende til at styre en idéudvikling. En udefrakommende kan tillade sig at bryde tabuer – som f.eks. usynlige, men kendte skel mellem missionske og ikke missionske eller mellem ”indfødte” og tilflyttere. En udefrakommende kan også tillade sig at pege på punkter, hvor janteloven får lov at virke begrænsende på landsbyens udvikling. Se i øvrigt afsnittet Om brug af konsulenter
Det er vigtigt at få lavet noget skriftligt efter en omgang idéudvikling – ellers løber ansvaret let ud i sandet.