Projekttyper – Politiske projekter

Nogle landdistriktprojekter griber langt ind i kommunens politik.
I forbindelse med sådanne projekter er det ikke nok at lave projektbeskrivelser, tidsplaner, budgetter osv.
Det kan f.eks. dreje sig om truende skolelukninger, om manglende kollektiv trafik eller om etablering af fartdæmpende foranstaltninger.

Det politiske spil er en kompliceret affære, og der er mange hensyn at tage, når man skal have politikere over på sin side.

Det vigtigste er, at man forsøger at se sin sag fra politikernes side. Politikerne skal jo varetage hele kommunens interesser, så hvis de f.eks. vurderer, at små skoler har lavere kvalitet i undervisningen end store skoler, nytter det ikke noget at bruge landsbyens overlevelse som argument.

I skal også være opmærksomme på, at landdistriktvenlige politikere kan være bundet af forskellige aftaler, som kan være mere eller mindre hemmelige.