Projekttyper – Projekter med mange medvirkende

Meget store projekter med mange samarbejdspartnere og mange medvirkende kan ofte være vanskelige at styre. I sådanne tilfælde er det ofte en god idé at sikre finansiering af en projektleder eller projektkoordinator.


Ofte er det også en god idé at organisere sig i en række undergrupper eller delprojekter.
I laver så en overordnet projektbeskrivelse, som styrer delprojekternes retning. Desuden laver I projektbeskrivelser for hvert enkelt delprojekt.
På den måde kan I finansiere det enkelte delprojekt hver for sig, samtidig med, at I til det samlede projekt kan bruge delprojekternes tilskudsmidler som egenfinansiering.

I Nordvestjylland lavede man samarbejdsprojektet ”Naturskolenetværk langs den jyske vestkyst”, blandt en lang række naturformidlingsprojekter, som hver for sig var finansieret af kommunale midler og statslige puljer. Disse offentlige midler brugte man som egenfinansiering i en fælles EU-ansøgning og genererede på denne måde et tilskud på 2,1 mio. kr. til en fælles overbygning og koordinering samt til fordeling mellem de enkelte projekter.