Projekttyper – Projekter uden økonomi

Mange projekter koster en del penge, men der findes også gode projekter, som ikke koster noget som helst. Disse projekter har ofte den fordel, at de ikke kræver nogen videre organisering, og det er ofte heller ikke nødvendigt at lave hverken projektbeskrivelse eller evaluering.

Ofte kan projekter uden økonomi have mindst lige så stor effekt som dyre projekter, selvom det kan være svært at måle.

En fælles oprydningsdag i landsbyen kan f.eks. skabe en ikke målbar fællesskabsfølelse, udover at den skaber en renere by.

Det koster heller ikke noget at arrangere fælles cykelaften eller fælles naturture.

Et besøg fra borgerforeningen til nye tilflyttere er også gratis, men kan være ganske givende.