Projekttyper – Sociale projekter

I vores samfund – og i vores verden – findes der mennesker, som har brug for andres hjælp. Frivillige yder en stor indsats i forskellige sociale projekter – det er godt, når det foregår på en ansvarsbevidst og forsvarlig måde.

Også i landdistrikterne findes mennesker, som har særlige behov, og mennesker, som gerne vil hjælpe. Derfor har jeg flere gange mødt ønsker om at iværksætte forskellige sociale projekter i landdistrikter.

Hvis I laver et socialt projekt, er det allervigtigste, at I sikrer jer, at projektet er fagligt forsvarligt. I skal have en professionel samarbejdspartner, som har specifik viden om den målgruppe, I forsøger at hjælpe – ellers risikerer I at gøre mere skade end gavn.

Hvis man gerne vil hjælpe en gruppe alkoholikere, som sidder og drikker i regnen, er det ikke sikkert, at problemet er løst blot ved at bygge et halvtag.