Projekttyper – Turismeprojekter

De fleste mennesker kan lide at have gæster, og i langt de fleste lokalsamfund er turister mere end velkomne.

Hvis I laver et turistprojekt, skal I huske at gøre jer jeres formål bevidst. Det er ikke formål nok i sig selv at ville øge turismen i området – spørg jer selv, hvorfor I gerne vil øge turismen.

Hvis svaret på det spørgsmål er, at man gerne vil have turisterne til at skyde penge i lokalsamfundets økonomi, så skal I huske at arrangere jeres projekt, så det er muligt for turisterne at bruge penge. Der er ikke meget overskud i at etablere en natursti, hvis den ikke har sammenhæng med indtægtsgivende aktiviteter eller forretninger.

Hvis jeres turismeprojekt er et formidlingsprojekt, er det vigtigt, at I har sikret den fremtidige drift og vedligeholdelse. Husk, at det (desværre) er nødvendigt at afsætte penge til at rydde op og genetablere efter hærværk.