Projekttyper – papirprojekter

Papirprojekter er rent teoretiske projekter, hvor det eneste synlige resultat er et stykke papir.

De kan have form af undersøgelser, beskrivelser, databaser eller måske hjemmesider, men fælles for papirprojekterne er, at de risikerer at ende deres dage i en bogreol, uden at nogen læser andet end forordet.

Hvis I vælger at iværksætte en undersøgelse eller indsamle data til en database, skal I være meget sikre på hvilke spørgsmål, I ønsker at finde svaret på. I skal også sikre jer, at I vælger en undersøgelsesmetode, der rent faktisk kan svare entydigt på jeres spørgsmål. I skal også være sikre på, at I kan holde databasen ved lige – ellers bliver den hurtigt uinteressant.

Der findes forskellige regler og grundbegreber indenfor statistik. Hvis I ikke overholder disse, risikerer I, at jeres undersøgelse er værdiløs og kun siger det samme, som I kunne sige jer selv ved hjælp af sund fornuft.