Tjekliste – erhvervs- og investeringsprojekter

Lav en gennemarbejdet forretningsplan.

Skab en fælles bevidsthed om projektets formål hos investorerne. Projektet risikerer at løbe ind i konflikter, hvis nogle investorer primært går efter en god forrentning, mens andre primært går efter at sikre landsbyens udvikling.
Brug en kendt virksomhedsform, f.eks. A/S, I/S, APS eller andelsselskab fremfor at opfinde jeres egen form. Det giver færrest problemer i forbindelse med samfundets krav.
Brug også en professionel revisor.
Afsæt penge til markedsføring. En investeringsforenings midler nytter ikke, hvis de blot står hengemt på en bankbog – de skal ud og virke i én eller flere virksomheder.
Hvis der blandt investorerne er ”almindelige” mennesker, som ikke er vant til økonomisk spekulation, da er det meget vigtigt, at de kender deres risiko. Ellers risikerer I at skabe splid i jeres lokalsamfund.