Tjekliste – Sociale projekter

Hvem er de vigtigste fagpersoner på området?
Sørg for at skaffe deres opbakning – kan det ikke lykkes, så drop projektet!

Sørg for at have godt styr på de frivilliges egen motivation for at gå ind i projektet.

Vær klar til at afvise frivillige, som ikke egner sig til at løse sociale opgaver.

Sørg for at rejse penge nok til professionel bistand.

Planlæg projektet, så I ikke taber mennesker på gulvet, hvis projektet pludselig må lukke.

Hvis projektet handler om at placere en bestemt type institution i jeres lokalområde, er det ikke blot et socialt projekt, men i mindst lige så høj grad et politisk projekt